Informații înscriere în învățământul primar (2023-2024)

În perioada 03 – 18.05.2023, se desfășoară prima etapă de ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ÎN ANUL ȘCOLAR 2023-2024 care presupune:

 • Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinții/ tutorii legali instituiți/ reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor;
 • Depunerea/transmiterea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe propria răspundere și a documentelor necesare în copie simplă;
 • Validarea fișelor de înscriere generate de aplicația informatică.
  Vă așteptăm pentru completarea fișelor de înscriere în perioada menționată, ÎN ZILELE LUCRĂTOARE, de luni până vineri între orele: 8:00 – 16:00
  DOCUMENTE NECESARE:
 • NOU!!! Cererea-tip de înscriere;
 • Declarație pe proprie răspundere;
 • Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscrierea și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului;
 • Copie și original – certificatul de naștere al copilului;
 • Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare (acolo unde este cazul);
 • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și/sau specific (acolo unde este cazul);
 • Dosar plic.
  CE COPII POT FI ÎNSCRIȘI ÎN CLASA PREGĂTITOARE?
   Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2023, inclusiv;
   Copii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31.12.2023 – în baza recomandării pentru înscrierea în învățământul primar, eliberată de unitățile de învățământ de nivel școlar sau, dacă nu au frecventat grădinița, în baza evaluării Centrului județean de resurse și Asistență Educațională Brașov, după caz.

Mai multe detalii:
http://www.edu.ro/întrebări_frecvente_răspunsuri_faq_înscriere_învățământ_primar_2023_2024