Simulare Evaluare Națională 2024. Organizarea probelor scrise

8.00-8.30 – Accesul elevilor în săli

9.00 – deschiderea plicurilor sigilate cu subiectul multiplicat.

Listele cu repartizarea elevilor în săli se afișează la avizierul unității și pe ușile sălilor.

Elevii sunt repartizați câte unul în bancă, în ordine alfabetică.

Timpul alocat pentru rezolvarea subiectelor: 2 ore, din momentul în care s-a încheiat completarea casetei de identificare din broșura de subiecte.

9.00-9.15 – Elevii completează în colțul din dreapta sus a broșurii tipizate datele personale.

Colțul lucrării conținând datele personale ale elevului nu se închide și nu se lipește. Secretizarea va fi realizată în platforma destinată evaluării digitalizate după încărcarea acesteia.